A ти fair ли си?

Какво е Fair Trade?

„Справедлива търговия“ е международно движение и организация от търговски мрежи дистрибутори на продукти произведени в бедните държави и разпространявани в икономически по-напредналите. Целта на тези организации е да подобрят трайно условията на труд за членуващите производители, както и да опазят околната среда.

Организациите за справедлива и равноправна търговия (поддържани от консуматорите) активно се ангажират активно да подкрепят производителя, да подготвят общественото мнение, да провеждат дейности в полза на промяната на правилата и практиките на конвенционалната международна търговия.

Стоките, предмет на търговска дейност на свободната търговия, са първоначално текстилни и занаятчийски продукти. В началото на 21 в. тази дейност се разширява и обхваща различни хранителни продукти, сред който продажбата на кафето е с най-висок дял. 

Всъщност Fair Trade осигурява на земеделци и работници от развиващите се бедни страни възможност да продават продукцията си на глобалния световен пазар и да получават разумно заплащане. По този начин се ограничава експлоатацията на детски труд и гладуването на цели семейства. 

Fair Trade не облага продуктите с никакви данъци.Уебсайт в alle.bg